Invoke-WebRequest

Powershell 3.0 přinesl nový cmdlet Invoke-WebRequest, který nabízí spoustu možností ohledně HTTP požadavků. Raději než opakovat dokumentaci a jiné zdroje, ukážu jednoduchý příklad – níže uvedený skript najde specifické odkazy v zadané webové stránce a stáhne je. Používá Invoke-WebRequest jak pro stáhnutí (a parsování) dané stránky tak i pro stahování souborů. $url = ‚http://blogs.msdn.com/b/briankel/archive/2011/09/16/visual-studio-11-application-lifecycle-management-virtual-machine-and-hands-on-labs-demo-scripts.aspx‘ cd …

Continue reading ‘Invoke-WebRequest’ »

Všehochuť – 04/2013

Tento nový „seriál“ je určený k stručným zmínkám na různá témata, která považuji za zajímavá a/nebo užitečná, ale která jsou příliš krátká na samostatné příspěvky, nechci jim momentálně věnovat více času nebo vám prostě chci dát odkaz a sám bych nepřidal žádnou další hodnotu. Porovnání 〈Dynamics AX〉 Funkce Compare pro aplikační objekty v Dynamics AX …

Continue reading ‘Všehochuť – 04/2013’ »

Combine XPO a poškozené soubory

Před pár dny přestal správně pracovat můj noční build jedné aplikace Dynamics AX 2009. V sestavené vrstvě chyběly některé objekty, což pochopitelně způsobilo spoustu kompilačních chyb. Ukázalo se, že data byla v pořádku získána ze správy verzí, ale aplikace Combine XPO Tool (CombineXPOs.exe) je nedokázala zpracovat. (Pokud ji neznáte, Combine XPO se používá k sloučení …

Continue reading ‘Combine XPO a poškozené soubory’ »

Konzolový výstup z Dynamics AX

Přestože Dynamics AX nabízí celou řadu možností, jak volat aplikační logiku (například Business Connector nebo WCF), velmi často je třeba použít přímo klienta (ax32.exe) z příkazové řádky. Týká se to zejména administrace a vývoje – automatizovaná konfigurace, kompilace, aktualizace křížových referencí a podobně. Bohužel ax32.exe nevrací do konzole žádný výstup, je proto těžké zjistit, zda …

Continue reading ‘Konzolový výstup z Dynamics AX’ »

Syntéza řeči v .NET

Zkoušeli jste někdy syntézu řeči (tedy vyslovování textu počítačem)? Je to překvapivě jednoduché. Následující triviální příklad oznámí aktuální čas (jazyk: PowerShell): Add-Type -AssemblyName System.Speech $synthesizer = New-Object -TypeName System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer $synthesizer.Speak("It’s {0:H m}" -f (Get-Date)) Lze také udělat třeba hlasové oznamování výjimek: $nullReference.ToString() trap { Add-Type -AssemblyName System.Speech $synthesizer = New-Object -TypeName System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer $synthesizer.SpeakAsync($_) } Měli …

Continue reading ‘Syntéza řeči v .NET’ »