TFS workspaces in AX2012

I originally wrote the previous article – Shared vs. isolated Dynamics AX environments – primarily as an introduction to this post and to be able to refer to it. It provoked unexpected amount of discussion – and that’s great. The comparison of both approaches should help you to choose the most suitable one and point …

Continue reading ‘TFS workspaces in AX2012’ »

Pracovní prostory TFS v AX2012

Předchozí příspěvek – Sdílená vs. izolovaná prostředí Dynamics AX – jsem půvobně napsal hlavně jako úvod k tomuto příspěvku a abych se na něj mohl dnes odkazovat. Vyvolal nečekaně mnoho diskuze – a to je dobře. Srovnání obou možných přístupů by vám mělo pomoci zvolit ten nejvhodnější a upozornit, s jakými problémy se případně musíte …

Continue reading ‘Pracovní prostory TFS v AX2012’ »