Slight introduction to Team Foundation Build 2010

Team Foundation Build is part of Team Foundation Server used to automatedly build applications. Typically, such a build gets latest versions of source code and all referenced components, compiles the application, runs tests, creates an installer and so on. It’s also able to log and report build results, assign build number to work items included …

Continue reading ‘Slight introduction to Team Foundation Build 2010’ »

Lehký úvod do Team Foundation Build 2010

Team Foundation Build je součástí Team Foundation Server a slouží k automatizovanému sestavování aplikací. Typicky takový build získá nejnovější verze zdrojového kódu a odkazovaných komponent, zkompiluje aplikaci, spustí testy, vytvoří instalátor a tak dále. Dokáže také logovat a oznamovat výsledky buildu, přiřadit pracovním položkám číslo buildu, v kterém jsou zahrnuty, a mnoho dalšího. Buildy mohou …

Continue reading ‘Lehký úvod do Team Foundation Build 2010’ »