Třída Box

Stále vídám X++ programátory, kteří volají třídu Box v kódu, který se používá v databázových transakcích. To může způsobit ošklivé problémy – jak ukážu v tomto příspěvku. Představte si takovýto kód, použitý na nějaké tabulce: void delete() { if (Box::yesNo("Are you sure?", DialogButton::No) == DialogButton::Yes) { super(); } } Při mazání záznamu se zpracování zastaví …

Continue reading ‘Třída Box’ »