AX2012 editor extensions

Assume that you would like to extend the editor in Dynamics AX 2012, for example by adding the (painfully missing) brace matching. How to do that? You must realize that although the editor looks almost the same as in previous versions, its architecture was completely changed. Now the Visual Studio editor is hosted in AX and …

Continue reading ‘AX2012 editor extensions’ »

Rozšiřování editoru v AX2012

Představte si, že byste rádi rozšířili editor v Dynamics AX 2012, například o (citelně chybějící) zvýrazňování závorek. Jak se to dá udělat? Musíte si uvědomit, že ačkoli je editor vypadá pořád skoro stejně jako v předchozích verzích, jeho architektura se úplně změnila. Nyní je do AX zabudován editor z Visual Studia a jen byl udělán …

Continue reading ‘Rozšiřování editoru v AX2012’ »