Real world functional programming

The first time I heard something concrete about functional programming was few years ago at a talk in Prague given by Tomáš Petříček. He also mentioned his book Real world functional programming there. It all sounded quite interesting and I told myself that I would look at the book at some time. It took quite …

Continue reading ‘Real world functional programming’ »

Real world functional programming

Poprvé jsem se něco konkrétnějšího o funkcionálním programovaní dozvěděl před pár lety v Praze na jedné z přednášek Tomáše Petříčka. Tam také zmínil svoji knihu Real world functional programming. Celé to znělo docela zajímavě a já jsem si řekl, že se na tu knížku někdy podívám. Chvilku mi to trvalo, ale nakonec se čas našel …

Continue reading ‘Real world functional programming’ »