Layer change in MorphX VCS

I already posted an article about the same thing some time ago: Moving a model to another layer. The difference is that it was about Team Foundation Server, but this time I needed to move a model to another layer while using MorphX VCS. MorphX VCS doesn’t support synchronization, therefore my original approach can’t be …

Continue reading ‘Layer change in MorphX VCS’ »

Změna vrstvy v MorphX VCS

Už jsem před časem článek o stejné věci napsal: Přesun modelu do jiné vrstvy. Rozdíl je v tom, že tehdy jsem používal Team Foundation Server a tentokrát jsem potřeboval přesunout model do jiné vrstvy při použití MorphX VCS. MorphX VCS nepodporuje synchronizaci, takže můj původní postup nelze použít. Co potřebujete je přesunout všechny objekty do …

Continue reading ‘Změna vrstvy v MorphX VCS’ »