Parsing XML files with .NET Interop

Today I want to show how to download XML files from internet, validate, parse and use them in Dynamics AX 2012. It’s also yet another example of how we can simplify implementation by using appropriate .NET APIs and seamlessly integrate such a code with Dynamics AX. Our data source will be daily exchange rates provided …

Continue reading ‘Parsing XML files with .NET Interop’ »

Zpracování XML přes .NET Interop

Dnes chci ukázat, jak můžete stahovat XML soubory z internetu, validovat, parsovat a použít je v Dynamics AX 2012. Je to také další příklad toto, jak můžeme implementaci zjednodušit pomocí vhodných .NET API and pohodlně takový kód integrovat s Dynamics AX. Zdrojem našich dat budou denní směnné kurzy poskytované Evropskou centrální bankou jako jednoduchý XML …

Continue reading ‘Zpracování XML přes .NET Interop’ »