Binární data v AX2012

K manipulaci binárních dat (např. binárních souborů včetně obrázků, serializovaných objektů apod.) slouží zejména třídy BinData, BinaryIo a Binary. Zatímco první dvě jsou v AX2012 stejné jako v AX2009, třídě Binary přibylo několik užitečných metod: public static Binary constructFromContainer(container _data) public static Binary constructFromMemoryStream(CLRObject _memoryStream) public container getContainer() public CLRObject getMemoryStream() Binary tedy může sloužit jako …

Continue reading ‘Binární data v AX2012’ »

Binary data in AX2012

For a manipulation with binary data (e.g. binary files including images, serialized objects etc.), AX particularly offers classes BinData, BinaryIo and Binary. While the first two ones are the same in AX2012 as in AX2009, Binary got a few new useful methods: public static Binary constructFromContainer(container _data) public static Binary constructFromMemoryStream(CLRObject _memoryStream) public container getContainer() …

Continue reading ‘Binary data in AX2012’ »