Dynamics AX 2012 licensing

Every company must cope with software licenses these days. Good understanding of license programs can bring significant savings; unawareness can comprises needless expenditures or leads up to violating license agreements and relevant consequences. Dynamics AX 2012 comes with a new license model, which is similar to licensing of other Microsoft products and it brings also …

Continue reading ‘Dynamics AX 2012 licensing’ »

Licencování Dynamics AX 2012

S licencemi k softwaru se dnes musí vypořádat každá firma. Dobrá znalost licenčních programů může přinést značné úspory, neznalost může naopak znamenat zbytetečné výdaje, případně vést až k porušování licenčních ujednání a patřičným následkům. Dynamics AX 2012 přichází s novým licenčním modelem, který je podobný licencování jiných produktů Microsoftu a přináší i další výhody. Tento …

Continue reading ‘Licencování Dynamics AX 2012’ »