Změna ID v datovém slovníku Dynamics AX

Pokud se v Dynamics AX změní ID tabulky nebo pole, dojde při synchronizaci ke ztrátě dat, protože je nejprve zahozena tabulka se starým ID (která obsahuje data) a následně je vytvořena nová tabulka se stejnou strukturou, ale jiným ID. To samé platí analogicky pro pole v tabulce. Zabránit této ztrátě dat lze několikerým způsobem (třeba …

Continue reading ‘Změna ID v datovém slovníku Dynamics AX’ »