Typ uživatelského účtu (AX2012)

Uživatel definovaný v Dynamics AX 4.0 a 2009 musí být zároveň uživatelem v Active Directory. Tento scénář je samozřejmě podporován i v Dynamics AX 2012, přibyly ale nové možnosti. Při vytváření nového uživatele můžete zvolit jako Typ účtu také Active Directory group a Claims user. Typ účtu Claims user je ověřován pomocí SharePointu (a jeho …

Continue reading ‘Typ uživatelského účtu (AX2012)’ »