AX: Support for pessimistic locking

Let’s skip an introduction and jump right into code: while select forUpdate myTable { ttsBegin; myTable.MyField = ‘something’; myTable.update(); ttsCommit; } I meet such a code really often and it works very well under certain circumstances. Specifically, it requires optimistic record locking to be active. In such cases, Dynamics AX just check whether a record …

Continue reading ‘AX: Support for pessimistic locking’ »

AX: Podpora pesimistických zámků

Vynechme úvod a skočme rovnou do kódu: while select forUpdate myTable { ttsBegin; myTable.MyField = ‘something’; myTable.update(); ttsCommit; } S takovým kódem se setkávám opravdu často a za určitých okolností funguje velmi dobře. Konkrétně vyžaduje, aby bylo aktivní optimistické zamykání záznamů. Dynamics AX v takovém případě jen zkontroluje, že je záznam vybrán pro update a …

Continue reading ‘AX: Podpora pesimistických zámků’ »