X++ do CIL

Dynamics AX 2012 dokáže generovat Common Intermediate Language z X++. To umožňuje spouštět daleko více kódu v běhovém prostředí Common Language Runtime a přepínání mezi běhovým prostředím pro X++ a CLR může být značně zredukováno, což má oboje pozitvní vliv na výkon. Mnoho vývojářů to celé považuje trochu za černou magii, což má občas za …

Continue reading ‘X++ do CIL’ »

Team Foundation Build – Šablona procesu

Jak jsem zmínil v Lehký úvod do Team Foundation Build 2010, jednotlivé akce buildu a jejich sekvence jsou definovány v šabloně procesu. Ta je založena na Windows Workflow Foundation 4.0, takže je to vlastně textový XAML soubor. Hlavně ale existuje vizuální návrhář integrovaný do Visual Studia, díky kterému lze definovat proces prostým přetažením akcí do …

Continue reading ‘Team Foundation Build – Šablona procesu’ »

Sestavení obsahující zadaný typ

Při zkoumání Dynamics AX 2012 občas narážím na situace, kdy bych se chtěl dozvědět více o nějakém CLR typu (zejména dekompilovat ho v ILSpy) a potřebuji vědět, v jakém sestavení je se nachází. Lze to řešit například takovouto X++ metodou: public static void showContainingAssembly(str _typeName) { System.AppDomain appDomain = System.AppDomain::get_CurrentDomain(); System.Reflection.Assembly[] assemblies = appDomain.GetAssemblies(); System.Reflection.Assembly …

Continue reading ‘Sestavení obsahující zadaný typ’ »