Tutoriál: WPF User Control pro AX2012

Jedna z mnoha nových vlastností v Dynamics AX 2012, které přináší fantastické možnosti, je schopnost používat prvky uživatelského rozhraní vytvořené ve Windows Forms nebo WPF. Microsoft vynaložil značné úsilí na integrovaci prostředí .NET a AX, nejen ve smyslu běhu aplikace, ale také pro vývojáře, pro snadné zpracovávání událostí a tak dále. Pojďme se podívat na …

Continue reading ‘Tutoriál: WPF User Control pro AX2012’ »

AX2012: Události (II)

V předchozí části jsem ukazoval, jak umístit volání nějaké akce před nebo za určitou metodou. Dnešní článek popisuje jiný přístup k událostem, mnohem bližší událostem třeba v C#. Programování řízené událostmi je v podstatě o tom, že jedna část aplikace vyvolává událost (třeba “tlačítko stisknuto” nebo “záznam změněn”) a jiná část nebo části programu tuto …

Continue reading ‘AX2012: Události (II)’ »

AX2012: Události (I)

Jedním z nových konceptů v Dynamics AX 2012 jsou události (events) a jejich zpracování (event handling). Dlouho dopředu bylo avizováno, že bude možné “navěsit” obsluhu události (event handler) před a za každou metodu, tak se pojďme podívat, co to znamená v praxi. Terminologická poznámka: Event handler je v české literatuře obvykle označován jako “obsluha události” …

Continue reading ‘AX2012: Události (I)’ »