Šablony T4

Text Template Transformation Toolkit, neboli T4, je .NETová technologie pro generování různých textových souborů, včetně zdrojových kódů. Umožňuje míchat statický text a procesní instrukce (podobně jako třeba PHP) a tyto procesní instrukce mohou obsahovat běžný kód C# nebo VB. Jedním příkladem použití je generování entity tříd z databázového schématu v ADO.NET Entity Frameworku. Velmi jednoduchá …

Continue reading ‘Šablony T4’ »