T4 templates

Text Template Transformation Toolkit, or T4, is a .NET technology for generating various text files, including source code files. It allows you to mix plain text and processing instructions (in a similar way like PHP, among others) and these processing instructions can contain usual C# or VB code. One example of its usage is the …

Continue reading ‘T4 templates’ »

Šablony T4

Text Template Transformation Toolkit, neboli T4, je .NETová technologie pro generování různých textových souborů, včetně zdrojových kódů. Umožňuje míchat statický text a procesní instrukce (podobně jako třeba PHP) a tyto procesní instrukce mohou obsahovat běžný kód C# nebo VB. Jedním příkladem použití je generování entity tříd z databázového schématu v ADO.NET Entity Frameworku. Velmi jednoduchá …

Continue reading ‘Šablony T4’ »