Všehochuť – 04/2013

Tento nový “seriál” je určený k stručným zmínkám na různá témata, která považuji za zajímavá a/nebo užitečná, ale která jsou příliš krátká na samostatné příspěvky, nechci jim momentálně věnovat více času nebo vám prostě chci dát odkaz a sám bych nepřidal žádnou další hodnotu. Porovnání 〈Dynamics AX〉 Funkce Compare pro aplikační objekty v Dynamics AX …

Continue reading ‘Všehochuť – 04/2013’ »

Dynamics AX 2012 licensing

Every company must cope with software licenses these days. Good understanding of license programs can bring significant savings; unawareness can comprises needless expenditures or leads up to violating license agreements and relevant consequences. Dynamics AX 2012 comes with a new license model, which is similar to licensing of other Microsoft products and it brings also …

Continue reading ‘Dynamics AX 2012 licensing’ »

Licencování Dynamics AX 2012

S licencemi k softwaru se dnes musí vypořádat každá firma. Dobrá znalost licenčních programů může přinést značné úspory, neznalost může naopak znamenat zbytetečné výdaje, případně vést až k porušování licenčních ujednání a patřičným následkům. Dynamics AX 2012 přichází s novým licenčním modelem, který je podobný licencování jiných produktů Microsoftu a přináší i další výhody. Tento …

Continue reading ‘Licencování Dynamics AX 2012’ »